MICE ponuda Crne Gore predstavljena na sajmu "IMEX" u Frankfurtu

A A A
Ocijeni >

Crnogorski kongresni biro predstavlja aktuelnu MICE ponudu na specijalizovanom sajmu kongresne industrije u Frankfurtu. Na štandu Crne Gore svoju ponudu prezentuju turističke organizacije Budve i Herceg Novog, i članovi biroa: hotel „Maestral“ i agencije „Meridian DMC“ kao i „Talas M DMC“.

„IMEX“, jedan od najznačajnijih evropskih sajmova kongresne industrije, poslovnih i incentive (motivacionih) putovanja, održava se od 21. do 23. maja 2013. godine u Frankfurtu. Sajam je okupio približno 15.000 poslovnih posjetilaca iz oko 90 zemalja, od toga 4.000 organizatora događaja iz ove oblasti. Za razliku od klasičnih sajmova turizma, „IMEX“ pruža mogućnost direktnih sastanaka sa organizatorima događaja i donosiocima odluka u međunarodnim kompanijama. Većina organizatora MICE događaja, prisutnih na ovome sajmu su sa tržišta Njemačke (16.5%), Velike Britanije (10.5%), Rusije (9.5%), zatim Francuske (8%), Italije (5%), Švajcarske (4%) i drugih zemalja.

Tokom trajanja sajma na štandu Crne Gore biće održano preko 90 sastanaka od čega pet grupnih sastanaka sa organizatorima događaja sa tržišta Holandije, Španije, Francuske, Švajcarske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije, Poljske i drugih zemalja, putem kojih će biti predstavljena destinacija i mogućnosti za njihovu organizaciju u Crnoj Gori.

Učešće Crne Gore na ovom sajmu je od izuzetnog značaja za dalji razvoj i unaprijeđenje poslovnog turizma jer je u pogledu MICE turizma Crna Gora još uvijek mlada destinacija. Poslovni turizam je u svijetu jedan od najzahvalnijih i najprofitabilnijih vidova selektivnog turizma. Ne samo da utiče na smanjenje sezonalnosti, što je u destinacijama kao što je naša zemlja jedan od najvažnijih faktora razvoja cjelogodišnjeg turizma, već sa druge strane podstiče i razvoj ostalih vidova turizma koji su neophodni da bi posjetioci na poslovnim putovanjima na poseban način doživjeli destinaciju. Ujedno sva istraživanja pokazaju da turista na poslovnom putovanju troši više od turiste na odmoru.

Kao glavni nedostatak, organizatori događaja ističu nedovoljne avio-konekcije kao i nepostojanje direktnih avio-konekcija sa pojedinih tržišta. Takođe prepreku bržem razvoju predstavljaja i nedostatak kongresnih kapaciteta sa više od 800 mjesta, pa je stoga potrebno razmotriti mogućnost otvaranja kongresnog centra u Budvi ili Podgorici.
Ujedno Crna Gora za razliku od drugih destinacija u okviru statističkih analiza ne tretira posebno turiste na poslovnim putovanjima, a tim podacima bi bilo korisno da raspolažu zvanični statistički izvještaji kako bi dalje bile napravljene kvalitetne analize, evaluacije poslovanja i aktivnosti sprovednih na MICE tržištu.

Direktor NTOCG, Saša Radović je tokom sajma učestvovao na «IMEX Politicians Forum» na kojem je razgovarano o značaju MICE idustrije i njenom uticaju na ekonomski razvoj, zapošljavanju i porezima za vlade širom svijeta. Cilj ovog foruma je da destinacije prepoznaju MICE kao glavni pokretač ekonomskog rasta i razvoja. Forum je okupio 120 lidera i to većinom predsjednike Opština koje imaju razvijenu MICE industriju, kao i predstavnike Vlada brojnih zemalja.

U susret „IMEX“-u, a u cilju promocije ponude, NTOCG je izdala i posebnu brošuru u kojoj su predstavljeni članovi Crnogorskog kongresnog biroa. Imajući u vidu zahtjeve tržišta, obuhvaćeni su hoteli sa 4 i 5 zvjezdica koji raspolažu kongresnim sadržajima sa pregledom konferencijskih kapaciteta, agencije specijalizovane za organizaciju događaja iz ove oblasti, a po prvi put su predstavljene i lokacije van hotelskih kapaciteta u kojima je moguće organizovati bankete, gala večere i sl, poput vinskog podruma Šipčanik, CNP ili Citadele u Budvi. Navedena brošura će poslužiti svim kompanija koje žele da organizuju neki događaj iz ove oblasti u našoj zemlji.

Crnogorski kongresni biro (Montenegro Convention Bureau) je formiran u okviru Nacionalne turisticke organizacije Crne Gore i glavni je koordinator za MICE tržište. Kongresni biro Crne Gore okuplja 25 članova i to hotele sa kongresnim sadržajima, specijalizovane agencije, a jedan od članova je i „Montenegro Airlines“.